top of page
​​

אמוני זוסמן

בעלת תואר בטכנולוגיה ותיקשורת בחינוך . צלמת פרוטרטים, תרפיסטית ומטפלת בילדים בפסיכודרמה.

תחומי העיסוק השונים שלי הם אלו שהובילו אותי לפלייבק.

בפלייבק יש משהו הרבה יותר מסתם משחק תיאטרון, פלייבק יכול לשמש ככלי טיפולי לשיחרור ולהעצמה.

כמו בצילום גם הפלייבק נותן פרספקטיבה שונה על המתרחש. הצופה בפלייבק יכול לגלות בעצמו דברים חדשים והסתכלות חדשה על הסיפור האישי שלו.

אני מאמינה שכל אדם חייב לחוות פלייבק לפחות פעם בחיים. 

bottom of page